Menu Zavřeno

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-shop www.motokary-karting.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) platí pro nákup na internetovém obchodě www.motokary-karting.cz (dále jen “E – shop”). VOP upravují práva a povinnosti Prodávajícího CSC CLIENT SERVICE COMPANY, s. r. o. – Sídlo Slovenská Republika, (Dále jen “Prodávající”) a Kupujícího (dále jen “Kupující”) při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce www.motokary-karting.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím E – shopu (dále jen “Kupní smlouva”).

Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění. Pokud je Kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího.

Prodávající podle článku 13 odst. 2 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona SR č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen: “ZOOU”) informuje Kupujícího o tom, že jeho osobní údaje jsou nezbytné k tomu, aby s ním mohl uzavřít smlouvu a pokud osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání atd.) neposkytne, pak s ním nemůže uzavřít smlouvu.

Výklad pojmů:

Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulář zpracovaný systémem E – shopu, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E – shopu a celkovou cenu tohoto zboží.

Kupující (Odběratel) je fyzická osoba, nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím E – shopu.

Spotřebitel je fyzická osoba (dále jen “FO”), která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník).

FO, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (§ 2 písm. A) zákona č. 250/2007 Z. Z. o ochraně spotřebitele).

Zbožím jsou všechny produkty uvedené v nabídce E – shopu.

Kúpní smlouva 

Prodávajícímu vznikne povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a Kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

Kontaktní údaje Predávajícího pro Kupujících:

Prodávající – provozovatel internetového obchodu (e-shopu) www.motokary-karting.cz

CSC CLIENT SERVICE COMPANY, s. r. o. zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 83492 / B
Sídlo společnosti: Pri jazere 40, 900 26 Slovenský Grob, Slovenská republika
Prevádzka: Viničnianska cesta 1, 902 01 Pezinok
IČO: 46 797 092
IČ DPH: SK2023591174 (platca DPH) (VAT)

Tel.: +421 948 12 12 31
Email: info@motokary-karting.cz

Dále jen (Prodejce)

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí se VOP a tyto se budou vztahovat na všechny vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím při objednávání zboží a případné reklamaci zboží.

CENA ZBOŽÍ

Všechny ceny produktů v E – shopu jsou uvedeny vždy vedle vybraného zboží, a to včetně 20% DPH. K ceně zboží Prodávající připočte cenu za dopravu podle hodnoty zboží a zvoleného způsobu doručení nebo má Kupující dopravu bezplatně a to pokud nakoupí nad cca 3000Kč s DPH (dle deního kurzu Eur – Kč). Prodávající i kupující jsou vázáni cenou uvedenou na E – shopu v momentě provedení nákupu.

Kupujícím z české republiky – společnostem nebo živnostníkům – plátcům DPH bude částka z objednávky při jejím zpracování přepočtena, přičemž se odečte DPH ve výši -20%, jelikož se jedná při takovém nákupu o “vývoz zboží do zahraničí” kde uplatňujeme tzv. samozdanění. Prodávající v takovém případě vystaví fakturu na částku bez DPH a Kupující DPH neplatí.

Prodávající si vyhrazuje právo změny kupní ceny v odůvodněných případech, avšak o této změně kupní ceny je povinen Kupujícího uvědomit a zároveň s plněním objednávky v nové kupní ceně Kupující musí vyslovit akceptaci této kupní ceny. V opačném případě má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy bez jakéhokoli storno poplatku.

Od 24.02.2022 Prodávající může darovat Kupujícímu za podmínky splnění jednorázového nákupu Kupujícím nad částku 12.000 Kč s DPH Zákaznickou slevovou kartu s neomezenou platností ve výši poskytované slevy -10% na celý sortiment zboží v E-shopu www.motokary-karting.cz kromě sortimentu pneumatik. Na tento sortiment pneumatik se zákaznická slevová karta nevztahuje, na což je každý Kupující předem upozorněn a seznámen s podmínkami jejího použití přiloženým listem ke kartě. Sleva na kartu není kombinovatelná s jinými slevami.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Objednávka vzniká na základě potvrzení zboží uloženého do košíku v E-shopu. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje a zvolit si možnost dopravy a platby. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními a reklamačními podmínkami Prodávajícího.

Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných produktů a služeb a objednávka se stává pro Kupujícího závazná. Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím. Přijetí objednávky potvrdí Prodávající zasláním potvrzujícího e-mailu, přičemž přijatá objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.

Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku na zboží, pokud ho nebude schopen dodat z důvodu jeho vyprodání. Objednat lze pouze zboží, které je skladem u výrobce / dodavatele.

Storno objednávky

Kupující má právo bezplatně stornovat objednávku, která ještě nebyla Prodávajícím vybavená a odeslána. V takovém případě kontaktujte Prodávajícího čím dříve, a to na adrese: info@motokary-karting.cz. Při stornu objednávky je povinen uvést číslo objednávky. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dní vrácena.

Stornovat již odeslanou objednávku je možné pouze za poplatek ve výši dopravních nákladů. V případě stornování už vyexpedované objednávky ze strany Kupujícího si Prodávající vyhrazuje právo započítat poplatek ve výši dopravních nákladů proti uhrazené kupní ceně a převyšující částku až následně odeslat na účet Kupujícího. Kupní cena ponížená o dopravní náklady bude Kupujícímu vrácena na jeho účet až po doručení stornovaného zboží na adresu Prodávajícího. Stornovaný zboží nelze zasílat na dobírku. Prodávající takové zboží nepřevezme.

Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku Kupujícího na zboží, pokud ho nebude schopen dodat z důvodu jeho vyprodání. O stornování objednávky bude Kupující neprodleně informován telefonicky nebo e-mailem. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů vrácena.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za objednané zboží v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:

  1. Platba prostřednictvím dobírky – platba kurýrovi nebo V Zásilkovne při převzetí zboží
  2. Platba kartou online přes bezpečný platební terminál
  3. Platba převodem na náš účet

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží je dodáváno následujícími způsoby:
1. prostřednictvím kurýrní služby DPD nebo ve vybraných případech poštou;
2. prostřednictvím kurýrní služby Zásielkovňa (Packeta);
3. osobně po dohodě – odběr v Prodejne: Viničnianska cesta 1, Pezinok SR

Objednávky jsou vyřizovány v co nejkratším čase, dodací lhůta je 3-14 pracovních dnů. Po odeslání objednávky je Kupující informován e-mailem do 24 hodin od odeslání. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací doby v případě nepředvídatelných okolností. O prodloužení dodací doby bude Kupující neprodleně informován e-mailem do 24 hodin. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží zaviněné poštou / zásilkovou službou nebo poškození zboží zaviněné poštou / zásilkovou službou.

Pokud zboží nebo oznámení o uložení na poště, nebude Kupujícímu doručeno ani do 3 dnů po zaslání e-mailu o expedici zboží, prosím, kontaktovat nás na e-mailu info@motokary-karting.cz .

To jisti platí iv případě pokud zboží nebude doručeno kurýrní společností ani do 3 dnů po zaslání našeho e-mailu o expedici.

Pokud zboží nebo oznámení o uložení na vybraném výdejním místě nebude doručeno ani do 7 dnů po zaslání e-mailu Prodávajícím o expedici, Kupující kontaktuje Prodávajícího na emailu info@motokary-karting.cz. Prodávající zasílá zboží dobře zabalený a zabezpečený. Kupující je povinen si zásilku po převzetí zkontrolovat, pokud je možné prověřit kompletnost a neporušenost zásilky. Viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku a pod.) Nepřebírejte! Případné nesrovnalosti nebo chyby je Kupující povinen okamžitě reklamovat. Pozdější reklamace na porušenost zásilky nebo množství zboží nebudou Prodávajícím akceptovány.

Po připsání celé částky na účet Prodávajícího včetně zvoleného dopravního bude zboží odesláno Kupujícímu do 7-10 pracovních dní.

Poštovné v rámci ČR je ve výši podle velikosti a hmotnosti zboží – viz podmínky pro DOPRAVA A PLATBA.

PŘEVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího až momentem zaplacení kupní ceny.

Záruční doba

Na některý prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Ke každé objednávce je přiložen daňový doklad (faktura), která zároveň slouží jako záruční list. V případě chybějícího daňového dokladu Kupující bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího, a to e-mailem na: info@motokary-karting.cz

Na některé druhy a typy zboží není poskytována žádná záruční doba, protože v našem E-shopu prodáváme i zboží a produkty určené pro profesionální závodní a závodní účely a toto Zboží / produkty jsou ihned po prvním použití vystaven nadměrné zátěži a opotřebení.
Jedná se v takovém případě zejména o motokáry, motory, náhradní díly do nich a na ně, pneumatiky, součástky na motokáry a motory a ostatní související příslušenství. Na tyto druhy zboží výrobce neposkytuje žádné záruky.

Prodávající ručí Kupujícímu za:

1.dodržení ceny, která byla platná v době odeslání objednávky kupujícím;
2.dodání zboží tak, aby nebyl poškozen;
3.dodání zboží v takovém množství a sortimentu, v jakém byl uveden na objednávce

Prodávající nenese odpovědnost za:

1.opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (poštou, kurýrní společností);
2.oneskorené doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce;
3.poškození zaviněné doručovatelem (poštou, kurýrní společností).

SPOTREBITELSKÉ SMLOUVY A POUČENí O PRÁVĚ SPOTREBITELE MOŽNOSTI ODSTOUPIT / NEODSTOUPIT OD KÚPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel
Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující iv případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy spolu s formulářem odstoupení od smlouvy je k nahlédnutí TU:

Odstoupení (formulář) a zboží zasílejte na adresu:
www.motokary-karting.cz
CSC CLIENT SERVICE COMPANY, s. r. o.
Viničnianska cesta 1
902 01 Pezinok, Slovenská republika

nebo může kupující využít bezplatné vrácení zboži přes službu Zásilkovna (Packeta) doručením na najbližší pobočku Zásilkovna, kde obsluze nahlásí nasledujíci kód: 97570531.

Zboží může kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dní kupujícím, kterým je spotřebitel, musí odstoupení od smlouvy spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu info@motokary-karting.cz nebo oznámit prostřednictvím telefonátu na čísle +421 948 12 12 31.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající požadovat po kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s §10 odstavec (4) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží na adrěsu E-shopu spolu s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
 a) o poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

d) prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

k) o poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

m) v případě, že předmětem kupní smlouvy je dárkový poukaz, který byl spotřebitelem vybrán z ochranného obalu (tj. např. z obálky), tak v takovém případě dochází ke zveřejnění tajného kódu, který je tímto znehodnocen a spotřebovaný.

Kupující jako spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, podle §7 zákona, bod 6, písmeno c) jejímž předmětem je:

Prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele

nebo

Prodej zboží, který podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze

Vybrané druhy zboží, které jsou předmětem prodeje na internetové stránce www.motokary-karting.cz je i zboží, které není určen pro běžné použití, je to zboží speciálně vyráběný na zakázku nebo na míru a dle osobních potřeb spotřebitele.

Zboží je určen pro profesionální použití a závodní / závodní účely motokárová sportu, kde je vystaven vysoké námaze a nadměrnému opotřebení. Z uvedeného důvodu na zboží není poskytována záruka od výrobců. Zboží není určen pro běžné použití.
Odstoupení od Kupní smlouvy není možné ve smyslu § 7 zákona, bod 6, písmeno c), d).

REKLAMACE ZBOŽÍ

Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno od Prodávajícího prostřednictvím stránky info@motokary-karting.cz a který je vlastnictvím Kupujícího.

Kupující je povinen reklamaci uplatnit u Prodávajícího neprodleně po zjištění vady zboží a to informováním na e-mail: info@motokary-karting.cz. V opačném případě Kupujícímu zaniká právo na bezplatné odstranění vady zboží.

Nároky z vad zboží zanikají:

1.pokud byly tyto způsobeny mechanickým poškozením výrobku Kupujícím;
2.pokud byly tyto způsobeny nesprávným zacházením s výrobkem způsobem jiným než je určen výrobcem
3.neoznámením zjevných vad při převzetí zboží;
4.pokud byly tyto způsobeny používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy určenému prostředí zboží;
5.pokud byly tyto způsobeny zanedbáním péče a údržby o zboží;
6.pokud byly tyto způsobeny používáním zboží v rozporu s jeho účelem, obecnými zásadami nebo jiným porušením záručních podmínek.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním a praním zboží, kterým se přirozeně mění vzhled výrobku.

Reklamované zboží je Kupující povinen zaslat spolu s dokladem o úhradě zboží a stručným udáním důvodu reklamace na adresu Prodávajícího. Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativní všechny následující podmínky:

1.doručení oznámení o uplatnění reklamace a dokladu o úhradě zboží Prodávajícímu;
2.doručení reklamovaného zboží od Kupujícího Prodávajícímu.

Prodávající je povinen informovat Kupujícího o oprávněnosti reklamace a o postupu její vybavení do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace (dne přijetí reklamovaného zboží). V případě oprávněné reklamace se Prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího přijetí. Reklamované zboží bude Kupujícímu vyměněno za stejné zboží, případně za jiný, který si vybere do hodnoty reklamovaného zboží nebo budou Kupujícímu vráceny peněžní prostředky na jeho účet včetně poplatků za dopravu.

Práva a povinnosti smluvních stran

Za strany se pokládá Prodávající a Kupující.

Kupující je povinen:

1.převzít objednané zboží;
2.zaplatit za zboží dohodnutou úplatu Prodávajícímu;
3.překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.

Prodávající je povinen:

1.dodat Kupujícímu zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně;
2.spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat Kupujícímu všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, návod k použití.

Ochrana osobních údajů

Kupující prohlašuje, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně pro korektní vyplnění objednávky a uzavření kupní smlouvy. Prodávající v pozici Provozovatele prohlašuje, že neposkytne osobní údaje Kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, a zároveň kromě případů vyplývajících z těchto všeobecných obchodních podmínek.

Prodávající v pozici Provozovatele prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zpracovává výhradně v souladu se zákonem 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Kupující má právo kdykoli bezplatně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vymazal z databáze, emailem na info@motokary-karting.cz

OSTATNÍ DULEŽITÉ INFORMÁCE

Prodávající je plátcem DPH.

Zboží je prodáván na základě vzoru (fotografie) uvedeného na stránce E – shopu Prodávajícího. Fotografie (obrázky) přiřazené k jednotlivým zbožím jsou ilustrativní. Rozdíly mezi fotografiemi a dodaným zbožím nejsou důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího, pokud Prodávající dodá Kupujícímu objednané zboží.

Kupující vytvořením objednávky na internetové stránce E – shopu souhlasí s tím, že přebírá veškerou odpovědnost za všechny jím zakoupené produkty, nebude je používat nebo nabízet pro jiné účely než jsou určeny a bude dodržovat všechny platné zákony.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a bude je dodržovat.

Registrace není podmínkou nákupu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající a Kupující se zavazují zachovávat mlčenlivost o informacích a údajích získaných při realizaci smluvního vztahu, a to nejméně po dobu 12 měsíců po skončení smluvního vztahu.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto VOP i bez předchozího upozornění Kupujícího. V případě změny VOP, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch VOP, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím.
Tyto VOP mají platnost a účinnost dnem 01.02.2022

Translate »
Co říkají naši zákazníci
57 recenze